Чудотворна икона у Византији
  • Из штампе је изашле 45. књига посебних издања Византолошког института САНУ Чудотворна икона у Византији, аутора Бојана Миљковића, научног сарадника института.
Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα