Библиотека Византолошког института САНУ

Библиотекар: Сања Радовић (viz.bib@vi.sanu.ac.rs)

Радно време: радним данима од 10:00 до 14:00 часова

Услед ситуације изазване пандемијом Covid-19 библиотека Византолошког института САНУ ће до краја новембра радити у измењеном режиму.

За додатне информације можете контактирати библиотекара путем мејл-адресе sanja.radovic83@gmail.com 

Институт располаже богатом стручном библиотеком од преко 34 000 примерака књига, сепарата и свезака часописа, допуњаваном последњих година првенствено на основу обимне међународне размене и шест значајних приватних завештања (Даниела Крене де Јонга, Георгија Острогорског, Фрање Баришића, Гордане Бабић, Нинославе Радошевић и Заге Гавриловић). Уз то, фонд библиотеке има комплементарни ослонац у библиотеци Семинара за византологију Филозофског факултета у Београду, нарочито у погледу ретких старијих издања. Институтска библиотека омогућава спровођење већег дела научних истраживања у институту, а од огромне је користи многим стручњацима из сродних дисциплина и институција.