We have moved to https://visanu.rs/

Special editions of the Institute for Byzantine Studies

Apart from monographs the list of special editions includes the series Byzantine Sources for the History of the Peoples of Yugoslavia in 5 volumes (reprinted edition of the four volumes has been published in 2007) and several other edited volumes: Collection of Papers from the 3rd Yugoslav Conference of Byzantine Studies (2002), The Byzantine World in the Balkans I-II (Proceedings from the Fifth National Conference of Byzantine Studies, 2012), ΠΕΡΙΒΟΛΟΣMélanges offerts à Mirjana Živojinović) III.

 List of publications:

50.

Predrag Komatina, Constantine Porphyrogenitus and the Early History of the South Slavs, Belgrade 2021.

49.

Božidar Ferjančić, Serbia and Byzantium, Belgrade 2019.

48.

Voices and  Images: Modes of Communication in the Medieval Balkans (4th to 16th Centuries), edd. S. Bojanin, Lj. Milanović, M. Cvetković, Belgrade 2020.

47.

Bojana Krsmanović, "Αἲ αἴ, τί ταῦτα;“ – Eunuchs in the Military Leadership of the Byzantine Empire (780-1025), Belgrade 2018 (in Serbian with summary in English) 

46.

Gojko Subotić – Hieromonk Ioustinos, Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα (ZAVORDA: The hermitage of Saint Nikanor), Belgrade 2017 (in Greek with summary in English)

45.

Bojan Miljković, Чудотворна икона у Византији (Miracle-Working Icon in Byzantium), Belgrade 2017 (in Serbian with summary in English) 

44.

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Зборник у част Мирјане Живојиновић (Mélanges offerts à Mirjana Živojinović) I–II, edd. Bojan Miljković – Dejan Dželebdžić, Belgrade 2015

43.

Predrag Komatina, Црквена политика Византије од краја иконоборства до смрти цара Василија I (Church policy of Byzantium from the end of Iconoclasm to the death of Emperor Basil I), Belgrade 2014 (in Serbian with summary in English)

42.

Византијски свет на Балкану I–II (Byzantine world in the Balkans I–II), eds. LjubomirMaksimović, Bojana KrsmanovićRadivoj Radić, Belgrade 2012

41.

Gojko Subotić, Долац и Чабићи (Dolac and Čabići), Belgrade 2012 (in Serbian with summary in English)

40.

Maja Nikolić, Византијски писци о Србији (1402–1439) (The Byzantine writers on Serbia (1402–1439)), Belgrade 2010 (in Serbian with summary in English)

39.

Miodrag Marković, Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност (The first Voyage of St. Sava to Palestine and its Importance for Serbian medieval Art), Belgrade 2009 (in Serbian with summary in English)

38.

Bojan Miljković, Житија Светог Саве као извори за историју средњовековне уметности (Les vies de Saint Sava comme les sources pour l’historie de l’art médiéval), Belgrade 2008 (in Serbian with summary in French)

37.

Bojana Krsmanović, The Byzantine Province in Change (On the Threshold between the 10th and the 11th Century), Belgrade – Athens 2008 (in English)

36.

Sotiris Kisas, Оморфоклисија. Зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије (Ομορφοκκλησιά. Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Γεωργίου κοντά στην Καστοριά), Belgrade 2008 (in Serbian and Greek)

35.

Византијски извори за историју народа Југославије IV (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes IV), Belgrade 2007 (reprinted edition)

34.

Византијски извори за историју народа Југославије III (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes III), Belgrade 2007 (reprinted edition)

33.

Византијски извори за историју народа Југославије II (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes II), Belgrade 2007 (reprinted edition)

32.

Византијски извори за историју народа Југославије I (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes I), Belgrade 2007 (reprinted edition)

31.

Vlada Stanković, Комнини у Цариграду (1057–1185). Еволуција једне владарске породице (The Komnenoi in Constantinople (1057–1185). The Evolution of a ruling Family), Belgrade 2006 (in Serbian with summary in English)

30.

Vojislav Korać – Mirko Kovačević, Манастир Хиландар. Конаци и утврђење (Le monastère de Chilandar. Konaks et fortifications), Belgrade 2004 (in Serbian with summary in French and Greek)

29.

Đorđe Bubalo, Српски номици (Nomiks in medieval Serbia), Belgrade 2004 (in Serbian with summary in English)

28.

Vlada Stanković, Цариградски патријарси и цареви Македонске династије (Les patriarches de Constantinople et les empereurs de la dynastie Macédonienne), Belgrade 2003 (in Serbian with summary in French)

27.

Srđan Rajković, Породица Вријенија у XI и XII столећу (The Bryennius Family in the 11th and 12th Centuries), Belgrade 2003 (in Serbian with summary in English)

26.

Nada Zečević, Византија и Готи на Балкану у IV и V веку (Byzantium and the Goths in the Balkans during the 4th and 5th centuries), Belgrade 2002 (in Serbian with summary in English)

25.

Трећа југословенска конференција византолога (Papers of the Third Yugoslav Byzantine studies Conference), eds. Lj. Maksimović, N. Radošević, E. Radulović, Belgrade – Kruševac 2002 (in Serbian with summaries in English, French and German)

24.

Bojana Krsmanović, Успон војног племства у Византији XII века (The Rise of Byzantine Military Aristocracy in the 11th Century), Belgrade 2001 (in Serbian with summary in English)

23.

Radivoj Radić, Страх у позној Византији 1183–1453, I–II (Fear in late Byzantium 1183–1453, I–II) Belgrade 2000 (in Serbian with summaries in English, French, German and Russian)

22.

Vojislav Korać – Marica Šuput, Архитектура византијског света (Architecture of the Byzantine world), Belgrade 1998 (in Serbian)

21.

Srđan Pirivatrić, Самуилова држава. Обим и карактер (Samuilo’s state. It’s extent and character), Belgrade 1998 (in Serbian with summary in English)

20.

Sanja Mešanović, Јован VII Палеолог (John VII Palaiologos), Belgrade 1996 (in Serbian with summary in English)

19.

Radivoj Radić, Време Јована V Палеолога (1332–1391) (The Time of John V Palaiologos (1332–1391)), Belgrade 1993 (in Serbian with summary in English, French, German and Russian)

18.

Византијски извори за историју народа Југославије VI (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes VI), Belgrade 1986 (in Serbian)

17.

Ivan Djurić, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392–1448) (Le crepuscule de Byzance. Le temps de Jean VIII Paleologue (1392–1448)), Belgrade 1984 (in Serbian with summary in French)

16.

Ninoslava Radošević, Шестоднев Георгија Писиде и његов словенски превод (The ’’Hexaemeron’’ of George Pisides and it’s Slavonic translation), Belgrade 1979 (In Serbian with summary in English)

15.

Božidar Ferjančić, Тесалија у XIII и XIV веку (La Thessalie aux XIIIet XIVsiècles), Belgrade 1974 (in Serbian with summary in French)

14.

Ljubomir Maksimović, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога (The byzantine provincial administration under the Palaeologi), Belgrade 1972 (in Serbian with summary in English)

13.

Mirjana Živojinović, Светогорске келије и пиргови у средњем веку (Kellia and pyrgoi on the Mount Athos in the Middle Ages), Belgrade 1972 (in Serbian with summary in English)

12.

Византијски извори за историју народа Југославије IV (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes IV), Belgrade 1971 (in Serbian)

11.

Dimitrije Bogdanović, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности (Jean Climaque dans la litterature byzantine et la litterature serbe ancienne), Belgrade 1968 (in Serbian with summary in French)

10.

Византијски извори за историју народа Југославије III (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes III) Belgrade 1966 (in Serbian)

9.

Georgije Ostrogorski, Серска област после Душанове смрти (La principauté serbe de Serrès), Belgrade 1960 (in Serbian)

8.

Božidar Ferjančić, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама (Die Despoten in Byzanz und den südslavischen Ländern), Belgrade 1960 (in Serbian with Summary in German)

7.

Византиски извори за историју народа Југославије II (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes II) Belgrade 1959 (in Serbian)

6.

Jadran Ferluga, Византиска управа у Далмацији (L’administration byzantine en Dalmatie), Belgrade 1957 (in Serbian with summary in French)

5.

Ivanka Nikolajević–Stojković, Рановизантиска архитектонска декоративна пластика у Македонији, Србији и Црној Гори (La décoration architecturale sculptée de l’époque bas-romaine en Macédoine, en Serbie et au Monténégro), Belgrade 1957 (in Serbian with summary in French)

4.

Bariša Krekić, Дубровник и Левант (1280–1460) (Dubrovnik and the Levant (1280–1460)), Belgrade 1956 (in Serbian with summary in English)

3.

Византиски извори за историју народа Југославије I (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spectantes I), Belgrade 1955 (in Serbian)

2.

Franjo Barišić, Чуда Димитрија Солунског као историски извори (Miracles de St. Démétrius comme source historique), Belgrade 1953 (in Serbian with summary in French)

1.

Georgije Ostrogorski, Пронија. Прилог историји феудализма у Византији и јужнословенским земљама (Das Pronoia-System. Ein Beitrag zur Geschichte des Feudalismus in Byzanz und den südslavischen Ländern), Belgrade 1951 (in Serbian with summary in German)