Гостујући истраживачи

др Ана Журавел

др Ана Журавел

стипендиста „Александар фон Хумболт" фондације у оквиру постдокторског програма „Феодор Линен"
Биографија са библиографијом
Е-пошта: anna.jouravel@vi.sanu.ac.rs,  jouravel.anna@gmail.com