Издавачка делатност

Институт је издавач две серије публикација – ЗРВИ и посебних издања. Од 1952. до данас објављена је 51 свеска Зборника радова Византолошког института, светски познатог часописа. Његова библиографска сигла – ЗРВИ / ZRVI – одавно је постала препознатљива у свету и наводи се у списковима скраћеница често цитираних публикација у свим значајнијим делима светске византологије. Јубиларни, 50. број ЗРВИ посвећен је директору института, академику Љубомиру Максимовићу (Festschrift).

У оквиру издавачке делатности института објављена су и 43 посебна, монографска издања, међу којима је и 5 књига (од планираних 7) у серији Византијски извори за историју народа Југославије. У припреми су 44. издање института – Натписи историјске садржине у зидном сликарству, том I, XII – XIII век, обрадили Г. Суботић, Б. Миљковић, И Тот и И. Шпадијер, као и 45. посебно издање – ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ,  зборник радова у част академика Мирјане Живојиновић.