Извори

  1. Натписи историјске садржине у зидном сликарству I (XII–XIII век), пр. Гојко Суботић, Бојан Миљковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот, Београд 2015.