Извори

  1. Натписи историјске садржине у зидном сликарству I (XII–XIII век), пр. Гојко Суботић, Бојан Миљковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот, Београд 2015.
  2. Натписи манастира Хиландара I (XIV–XVII век), пр. Гојко Суботић, Бојан МиљковићНикола Дудић, Београд 2019.