Међународна сарадњa

Институт непрекидно сарађује са сличним институцијама у свету. Неки резултати те сарадње су до сада објављени: Actes de Chilandar I (са Институтом за византијске студије у Паризу, 1995) и The Byzantine Province in Change. On the Threshold between the 10th and the 11th Century (са Институтом за византијске студије у Атини, 2008). На основу билатералног уговора Грчке и Србије о културној и научној сарадњи, институт је током 2005–2006. сарађивао са Институтом за византијска истраживања (Атина) на пројекту посвећеном српско-византијским односима пред османско освајање. Такође, поједини истраживачи Византолошког института САНУ учествовали су на пројекту L'image de l'autre (2006–2008), који је настао као плод сарадње Филозофског факултета у Београду (Катедра за византологију) и Универзитета Sorbonne–Paris IV.

Плодна сарадња успостављена је и са сродним институтима Бугарске академије наука: са Балканолошким институтом и Центром за трачке студије на пројектима Балкан као глобална раскрсница: Сусрет и размена (2014–2016) и Гласови и слике средњовековног Балкана (IVXVI век) (2017–), те са Институтом за књижевност на пројекту Бугарско-српски и српско-бугарски узајамни односи у 14. веку у контексту византијске цивилизaције (2017–).

Садашњи главни пројекат института Традиција, иновација и идентитет у византијском свету такође је интернационалног карактера, будући да у њему учествују колеге из Немачке, Аустрије и Грчке. У редакцији ЗРВИ налазe се истакнути византолози из земаља са дугом традицијом у тој области истраживања (Аустрија, Русија, Грчка, Француска, Немачка). С друге стране, домаћи сарадници доприносе развоју међународне сарадње института и кроз чланства у одборима иностраних часописа, интернационалних стручних удружења и институционалних тела.

Од свог оснивања Византолошки институт САНУ био је домаћин бројних иностраних научника, који су као гости института држали предавања или учествовали на научним трибинама. На институтској адреси функционише више од 50 година и Југословенски (сада Српски) комитет за византологију, раније као део Друштва историчара Југославије (Србије). Почасни председник комитета, академик Љ. Максимовић, уједно је и почасни потпредседник Међународне асоцијације византолога (Association internationale des études byzantines).