Међународна сарадњa

Институт непрекидно сарађује са сличним институцијама у свету. Неки резултати те сарадње су до сада објављени: Actes de Chilandar I (са Институтом за византијске студије у Паризу, 1995) и The Byzantine Province in Change. On the Threshold between the 10th and the 11th Century (са Институтом за византијске студије у Атини, 2008). На основу билатералног уговора Грчке и Србије о културној и научној сарадњи, институт је током 2005–2006. сарађивао са Институтом за византијска истраживања (Атина) на пројекту посвећеном српско-византијским односима пред османско освајање. Такође, поједини истраживачи Византолошког института САНУ учествовали су на пројекту L'image de l'autre (2006–2008), који је настао као плод сарадње Филозофског факултета у Београду (Катедра за византологију) и Универзитета Sorbonne–Paris IV.

Плодна сарадња успостављена је и са сродним институтима Бугарске академије наука: са Балканолошким институтом и Центром за трачке студије на пројектима Балкан као глобална раскрсница: Сусрет и размена (2014–2016), Гласови и слике средњовековног Балкана (IVXVI век) (2017–2019) и Световни и црквени живот на средњовековном Балкану (2020–2022), те са Институтом за књижевност на пројекту Бугарско-српски и српско-бугарски узајамни односи у 14. веку у контексту византијске цивилизaције (2017–). Такође, институт је успоставио сарадњу са сродним научним институцијама у Аустрији (Институт за средњовековне студије Аустријске академије наука, Одељење за византологију), Румунији (Институт за југоисточно-европске студије Румунске академије) и Мађарској (Eötvös József Collegium – ELTE). Са мађарским колегама од 2019. године заједнички организује конференцију Byzanz und das Abendland у Будимпешти.

Доскорашњи главни пројекат института Традиција, иновација и идентитет у византијском свету био је такође интернационалног карактера, будући да су у њему учествовале колеге из Немачке, Аустрије и Грчке. У редакцији ЗРВИ налазe се истакнути византолози из земаља са дугом традицијом у тој области истраживања (Аустрија, Русија, Грчка, Француска, Немачка). С друге стране, домаћи сарадници доприносе развоју међународне сарадње института и кроз чланства у одборима иностраних часописа, интернационалних стручних удружења и институционалних тела.

Од свог оснивања Византолошки институт САНУ био је домаћин бројних иностраних научника, који су као гости института држали предавања или учествовали на научним трибинама. На институтској адреси функционише више од 50 година и Југословенски (сада Српски) комитет за византологију, раније као део Друштва историчара Југославије (Србије). Почасни председник комитета, академик Љ. Максимовић, уједно је и почасни потпредседник Међународне асоцијације византолога (Association internationale des études byzantines).