Међународна сарадњa

Институт има непрекидну сарадњу са сличним институцијама у свету. Неки резултати те сарадње су до сада објављени: Грчки акти манастира Хиландара (са Институтом за византијске студије у Паризу), Византијски натписи на портретима из Македоније (са Институтом за византијске студије у Атини). Од 2002. до 2005. уведени су и развијани тзв. циљни пројекти (укључујући и поменуту сарадњу са иностраним партнерима): Actes de Chilandar II; Ктиторски натписи на фрескама XII-XIII века. На основу билатералног уговора Грчке и Србије о културној и научној сарадњи, ВИ САНУ је током 2005–2006. имао заједнички двогодишњи пројекат са Институтом за византијска истраживања (Атина), посвећен српско-византијским односима пред османско освајање. Такође, институт je учествовао, преко појединих својих истраживача, у сарадњи Филозофског факултета у Београду (Катедра за византологију) и Универзитета Sorbonne-Paris IV у оквиру пројекта L'image de l'autre (2006–2008). Институт је успоставио двогодишњу сарадњу са Институтом за балканске студије и Центром за трачке студије Бугарске академије наука на пројекту The Balkans as a Global Crossroads: Encounter and Exchange.

Садашњи пројекат института Традиција, иновација и идентитет у византијском свету је, такође, интернационалног карактера, будући да у њему учествују колеге из Немачке, Аустрије и Грчке. У редакцији ЗРВИ налази се петоро истакнутих византолога из различитих земаља са традицијом византолошких истраживања (Аустрија, Русија, Грчка, Француска, Немачка). С друге стране, неки од домаћих истраживача су, у међувремену, именовани за чланове редакција или сараднике иностраних часописа.

Од свог оснивања Византолошки институт био је домаћин бројних иностраних научника, који су као гости института држали предавања или учествовали на научним трибинама. У просеку колеге из иностранства гостују у ВИ САНУ два пута годишње. На институтској адреси функционише већ 50 година и Југословенски (сада Српски) комитет за византологију. Председник комитета, академик Љ. Максимовић, тренутно је и потпредседник Међународне асоцијације византолога (AIEB).