Зборник радова Византолошког института

Зборник радова Византолошког института

Од 1952. до данас објављене су 52 свеске Зборника радова Византолошког института - ЗРВИ. ЗРВИ је светски позната публикација, често цитирана заједно са 12 најпознатијих и најугледнијих византолошких часописа. Да би чланак био прихваћен за објављивање у Зборнику радова Византолошког института, потребно је обезбедити две позитивне анонимне рецензије, написане према следећем формулару, у складу са уређивачком политиком часописа

Рок за предају радова је 31. август.

Радове треба припремити према следећем упутству.

Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института
уредник ЗРВИ: Љубомир Максимовић
секретар Редакције:  Предраг Коматина (predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs)
чланови Редакције:

 • Станоје Бојанин (Византолошки институт САНУ)
 • Мирјана Живојиновић (САНУ, Београд)
 • Вујадин Иванишевић (Археолошки институт, Београд)
 • Јованка Калић (САНУ, Београд)
 • Сергеј Карпов (Московски државни универзитет, Москва)
 • Предраг Коматина ( Византолошки институт САНУ)
 • Бојана Крсмановић (Византолошки институт САНУ, Београд)
 • Александар Лома (Филозоски факултет Универзитета у Београду/САНУ, Београд)
 • Љубомир Максимовић (САНУ, Београд)
 • Миодраг Марковић (Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд)
 • Љубомир Милановић (Бизантолошки институт САНУ)
 • Бојан Миљковић (Византолошки институт САНУ)
 • Срђан Пириватрић (Византолошки институт САНУ)
 • Клаудија Рап ( Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Wien)
 • Гојко Суботић (САНУ, Београд)
 • Евангелос Хрисос (Парламент Републике Грчке, Атина)
 • Дејан Џелебџић (Византолошки институт САНУ)
 • Жан-Клод Шене (Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз)
 • Петер Шрајнер (Professor Emeritus, Universität zu Köln)
Посебна издања Византолошког института

Институт већ пола века негује две серије публикација: (а) Зборник радова Византолошког института (ЗРВИ) – до данас је објављен 51 том, који по општим оценама у струци представља истакнути међународни часопис; (б) Посебна издања. До сада су објављене 43 књиге, од којих известан број у заједници са другим домаћим и иностраним установама. Међу њима се издвајају монографије, серија Византијски извори за историју народа Југославије, са, до сада, објављених 5 књига (репринт прва 4 тома је издат 2007. године) и два зборника са националних конференција – Зборник радова са 3. југословенске конференције византолога (2002), као и Зборник радова са 5. националне конференције византолога Византијски свет на Балкану I-II, (2012). Тренутно су у припреми 44. издање института – Натписи историјске садржине у зидном сликарству, том I, XII – XIII век, обрадили Г. Суботић, Б. Миљковић, И Тот и И. Шпадијер, као и 45. посебно издање – ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ,  зборник радова у част академика Мирјане Живојиновић.

Сва институтска издања одлазе углавном у размену. Само са иностранством остварује се размена са око 90 институција и преко 70 угледних научника који набављају потребне публикације за Институт. Обим размене у земљи је чак и већи.

Листа публикација:
 • П. Коматина, Црквена политика Византије од краја иконоборства до смрти цара Василија I, Београд 2014.
 • Византијски свет на Балкану I – II, Зборник радова са Пете националне конференције византолога (Београд, 4.-6. новембар 2010), Београд 2012.
 • Г. Суботић, Долац и Чабићи, Београд 2012.
 • М. Николић, Византијски писци о Србији 1402-1439, Београд 2010.
 • М. Марковић, Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност, Београд 2009.
 • Б. Миљковић, Житија Светог Саве као извори за историју средњовековне уметности, Београд 2008.
 • B. Krsmanović, The Byzantine Province in Change (On the Threshold between the 10th and the 11th Century), Belgrade/Athens 2008.
 • С. Кисас, Оморфоклисија. Зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије, Београд 2008.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, IV, Београд 2007 (репринт).
 • Византијски извори за историју народа Југославије, III, Београд 2007 (репринт).
 • Византијски извори за историју народа Југославије, II, Београд 2007 (репринт).
 • Византијски извори за историју народа Југославије, I, Београд 2007 (репринт).
 • В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
 • В. Кораћ, М. Ковачевић, Манастир Хиландар. Конаци и утврђење, Београд 2004.
 • Ђ. Бубало, Српски номици, Београд 2004.
 • В. Станковић, Цариградски патријарси и цареви Македонске династије, Београд 2003.
 • С. Рајковић, Породица Вријенија у XI и XII столећу, Београд 2003.
 • Н. Зечевић, Византија и Готи на Балкану у IV и V веку, Београд 2002.
 • Трећа југословенска конференција византолога (Крушевац 10-13. мај 2000), Београд 2002.
 • Б. Крсмановић, Успон војног племства у Византији XI века, Београд 2001.
 • Р. Радић, Страх у позној Византији I – II, Београд 2000.
 • В. Кораћ, М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998.
 • С. Пириватрић, Самуилова држава. Обим и карактер, Београд 1998.
 • С. Мешановић, Јован VII Палеолог, Београд 1996.
 • Р. Радић, Време Јована V Палеолога (1332-1391), Београд 1993.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд 1986.
 • И. Ђурић, Сумрак Византије, Београд 1984.
 • Н. Радошевић, Шестоднев Георгија Писиде и његов словенски превод, Београд 1979.
 • Б. Ферјанчић, Тесалија у XIII и XIV веку, Београд 1974.
 • Љ. Максимовић, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога, Београд 1972.
 • М. Живојиновић, Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, IV, Београд 1971.
 • Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд 1968.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, III, Београд 1966.
 • Г. Острогорски, Серска област после Душанове смрти, Београд 1960.
 • Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, II, Београд 1959.
 • Ј. Ферлуга, Византијска управа у Далмацији, Београд 1957.
 • И. Николајевић – Стојковић, Рановизантијска архитектонска декоративна пластика у Македонији, Србији и Црној Гори, Београд 1957.
 • Б. Крекић, Дубровник и Левант (1280-1460), Београд 1956.
 • Византијски извори за историју народа Југославије, I, Београд 1955.
 • Ф. Баришић, Чуда Димитрија Солунског као историски извори, Београд 1953.
 •  Г. Острогорски, Пронија. Прилог историји феудализма у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1951.