Радна тела институтa

Директор: Бојана Крсмановић, научни саветник (bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rs)
Секретар: Драгана Илић (inst.byz@vi.sanu.ac.rs)

Научно веће Византолошког института
САНУ
председник НВ: Драган Војводић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду (dvojvodi@f.bg.ac.rs)
чланови НВ:

 • Станоје Бојанин, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Мирјана Живојиновић, академик САНУ
 • Владан Здравковић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Вујадин Иванишевић, дописни члан САНУ
 • Тамара Илић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Јованка Калић, академик САНУ
 • Предраг Коматина, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојана Крсмановић, научни саветник Византолошког института САНУ
 • Александар Лома, академик САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Љубомир Максимовић, академик САНУ, професор емеритус Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Миодраг Марковић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Љубомир Милановић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојан Миљковић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Маја Николић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојана Павловић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Срђан Пириватрић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Гојко Суботић, академик САНУ
 • Марка Томић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Милош Цветковић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Јована Шијаковић, научни сарадник Византолошког института САНУ

 

Управни одбор Византолошког института САНУ
председник УО: Мирјана Живојиновић, академик САНУ (mirjana.zivojinovic@sanu.ac.rs)
чланови УО:

 • Станоје Бојанин, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Драган Војводић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Вујадин Иванишевић, дописни члан САНУ, Археолошки институт у Београду
 • Јована Шијаковић, научни сарадник Византолошког института САНУ


Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института
уредници: Љубомир Максимовић (ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rs, ljmaksim@f.bg.ac.rs), Бојана Крсмановић (bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rs)
секретар Редакције: Јована Шијаковић (zrvi@vi.sanu.ac.rs)
чланови Редакције:

 • Станоје Бојанин, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Михаел Гринбарт, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Минстер
 • Нилс Гаул, The University of Edinburgh, Единбург
 • Мирјана Живојиновић, Српска академија наука и уметности, Београд
 • Вујадин Иванишевић, Српска академија наука и уметности, Београд
 • Ерика Јухас, ELTE Eötvös József Collegium, Будимпешта
 • Јованка Калић, Српска академија наука и уметности, Београд
 • Сергеј Карпов, Московский государственный университет, Москва
 • Предраг Коматина, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Бојана Крсмановић, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Александар Лома, Универзитет у Београду – Филозофски факултет / Српска академија наука и уметности, Београд
 • Марија Мавруди, University of California, Berkeley, Беркли
 • Атанасиос Маркопулос, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Атина     
 • Љубомир Максимовић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет / Српска академија наука и уметности, Београд
 • Миодраг Марковић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд / Српска академија наука и уметности, Београд
 • Љубомир Милановић, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Бојан Миљковић, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Срђан Пириватрић, Византолошки институт САНУ, Београд
 • Клаудија Рап, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, Беч
 • Гојко Суботић, Српска академија наука и уметности, Београд
 • Евангелос Хрисос, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Атина
 • Дејан Џелебџић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд
 • Жан-Клод Шене, Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз
 • Петер Шрајнер, Universität zu Köln, Келн