Стални сарадници

Љубомир Максимовић

Љубомир Максимовић

академик, професор емеритус
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rs, ljmaksim@f.bg.ac.rs

Гојко Суботић

Гојко Суботић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: gojko.subotic@sanu.ac.rs

Мирјана Живојиновић

Мирјана Живојиновић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: mirjana.zivojinovic@sanu.ac.rs

др Бојана Крсмановић

др Бојана Крсмановић

виши научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rsдр Станоје Бојанин

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: sbojanin@gmail.com

др Бојан Миљковић

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojan.miljkovic@vi.sanu.ac.rs

др Предраг Коматина

др Предраг Коматина

др Дејан Џелебџић

др Љубомир Милановић

др Љубомир Милановић

др Срђан Пириватрић

др Срђан Пириватрић

др Јована Шијаковић

др Јована Шијаковић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија  
Е-пошта: jovana.sijakovic@vi.sanu.ac.rs

др Милош Цветковић

др Милош Цветковић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија
Е-пошта: milos.cvetkovic@vi.sanu.ac.rs

др Тамара Матовић

др Тамара Матовић

MA Бојана Павловић

MA Бојана Павловић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија
Е-пошта: bojana.pavlovic@vi.sanu.ac.rs

Милош Живковић

Милош Живковић

истраживач сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: milos.zivkovic@vi.sanu.ac.rs

Спољни сарадници

др Миодраг Марковић

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Драган Војводић

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Дарко Тодоровић

ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Маја Николић

доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду

Инострани сарадници

др Атанасиос Маркопулос

професор емеритус Универзитета у Атини

др Клаудија Рап

професор Универзитета у Бечу, Институт за византијске и неохеленске студије

др Михаел Гринбарт

професор Универзитета у Минстеру