Стални сарадници

Љубомир Максимовић

Љубомир Максимовић

академик, професор емеритус
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rs, ljmaksim@f.bg.ac.rs

Гојко Суботић

Гојко Суботић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: gojko.subotic@sanu.ac.rs

Мирјана Живојиновић

Мирјана Живојиновић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: mirjana.zivojinovic@sanu.ac.rs

др Бојана Крсмановић

др Бојана Крсмановић

виши научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rsдр Станоје Бојанин

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: sbojanin@gmail.comдр Бојан Миљковић

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojan.miljkovic@vi.sanu.ac.rs

др Предраг Коматина

др Предраг Коматина

др Дејан Џелебџић

др Љубомир Милановић

др Љубомир Милановић

др Срђан Пириватрић

др Срђан Пириватрић

др Јована Шијаковић

др Јована Шијаковић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија  
Е-пошта: jovana.sijakovic@vi.sanu.ac.rs

мр Марко Драшковић

мр Марко Драшковић

истраживач сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: marko.draskovich@gmail.com

др Милош Цветковић

др Милош Цветковић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија
Е-пошта: milos.cvetkovic@vi.sanu.ac.rs

MA Бојана Павловић

MA Бојана Павловић

Милош Живковић

Милош Живковић

истраживач сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: milos.zivkovic@vi.sanu.ac.rs

др Тамара Матовић

др Тамара Матовић

Спољни сарадници

др Миодраг Марковић

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта  

др Драган Војводић

ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта  

др Александар Поповић

ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта  

др Александар Фотић

ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта

др Маја Николић

доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта

Инострани сарадници

Dr Athanasios Markopoulos

University Professor in Athens
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта  

Dr Claudia Rapp

University Professor and Director of the Institute for Byzantine and Neohellenic Studies in Vienna
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта  

Dr Michael Grünbart

University Professor in Münster
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта