Стални сарадници

др Љубомир Максимовић

др Љубомир Максимовић

академик, професор емеритус
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rs, ljmaksim@f.bg.ac.rs

др Гојко Суботић

др Гојко Суботић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: gojko.subotic@sanu.ac.rs

др Мирјана Живојиновић

др Мирјана Живојиновић

академик
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: mirjana.zivojinovic@sanu.ac.rs

др Бојана Крсмановић

др Бојана Крсмановић

научни саветник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rsдр Предраг Коматина

др Предраг Коматина

виши научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs

др Љубомир Милановић

др Љубомир Милановић

др Станоје Бојанин

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: sbojanin@gmail.com

др Бојан Миљковић

научни сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: bojan.miljkovic@vi.sanu.ac.rs

др Дејан Џелебџић

др Срђан Пириватрић

др Срђан Пириватрић

др Јована Шијаковић

др Јована Шијаковић

др Милош Цветковић

др Милош Цветковић

др Тамара Матовић

др Тамара Матовић

др Бојана Павловић

др Бојана Павловић

истраживач сарадник
Биографија
Библиографија
Е-пошта: bojana.pavlovic@vi.sanu.ac.rs

Милош Живковић

Милош Живковић

истраживач сарадник
Биографија  
Библиографија  
Е-пошта: milos.zivkovic@vi.sanu.ac.rs

Спољни сарадници

др Миодраг Марковић

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Драган Војводић

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Дарко Тодоровић

ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

др Маја Николић

доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду

Инострани сарадници

др Атанасиос Маркопулос

професор емеритус Универзитета у Атини

др Клаудија Рап

професор Универзитета у Бечу, Институт за византијске и неохеленске студије

др Михаел Гринбарт

професор Универзитета у Минстеру