Ново издање

Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα

Из штампе је изашле 46. књига посебних издања Византолошког института САНУ Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα, аутора академика Гојка Суботића и јеромонаха Јустина.