Текући пројекат

Рад на трогодишњем пројекату Византолошког института САНУ „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)”, који је прихваћен на конкурсу Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије, отпочео је са радом 15. јануара 2022. године. 

На пројекту учествује 11 истраживача Византолошког института САНУ:

 • др Бојана Крсмановић, научни саветник (руководилац пројекта)
 • др Предраг Коматина, виши научни сарадник
 • др Станоје Бојанин, виши научни сарадник
 • др Љубомир Милановић, виши научни сарадник
 • др Маја Николић, научни сарадник
 • др Марка Томић, научни сарадник
 • др Јована Шијаковић, научни сарадник
 • др Милош Цветковић, научни сарадник
 • др Тамара Илић, научни сарадник
 • др Бојана Павловић, научни сарадник
 • др Милош Живковић, научни сарадник (15. јануар – 15. септембар 2022)
 • др Владан Здравковић, научни сараданик (од 15. септембра 2022)