Упутство за рецензенте

Чланак се прихвата за објављивање у Зборнику радова Византолошког института на основу две позитивне анонимне рецензије, написане према следећем формулару, у складу са уређивачком политиком часописа.