Зборник радова Византолошког института

Зборника радова Византолошког института – ЗРВИ излази од 1952. и припада реду угледних и светски познатих часописа у области византологије. Чланак се прихвата за објављивање у Зборнику радова Византолошког института на основу две позитивне анонимне рецензије, написане према следећем формулару, у складу са уређивачком политиком часописа.

Рок за предају радова је 1. јун.

Радове треба припремити према следећем упутству.

Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института
уредници: Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић
секретар Редакције: Предраг Коматина (predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs)
чланови Редакције:

 • Станоје Бојанин (Византолошки институт САНУ)
 • Мирјана Живојиновић (САНУ, Београд)
 • Вујадин Иванишевић (Археолошки институт, Београд)
 • Јованка Калић (САНУ, Београд)
 • Сергеј Карпов (Московский государственный университет, Москва)
 • Предраг Коматина ( Византолошки институт САНУ)
 • Бојана Крсмановић (Византолошки институт САНУ, Београд)
 • Александар Лома (Филозоски факултет Универзитета у Београду/САНУ, Београд)
 • Љубомир Максимовић (САНУ, Београд)
 • Миодраг Марковић (Филозофски факултет Универзитета у Београду/САНУ, Београд)
 • Љубомир Милановић (Византолошки институт САНУ)
 • Бојан Миљковић (Византолошки институт САНУ)
 • Срђан Пириватрић (Византолошки институт САНУ)
 • Клаудија Рап (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Беч)
 • Гојко Суботић (САНУ, Београд)
 • Евангелос Хрисос (Парламент Републике Грчке, Атина)
 • Дејан Џелебџић (Византолошки институт САНУ)
 • Жан-Клод Шене (Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз)
 • Петер Шрајнер (Universität zu Köln, Келн)