Зборник радова Византолошког института

Зборник радова Византолошког института

Од 1952. до данас објављене су 52 свеске Зборника радова Византолошког института - ЗРВИ. ЗРВИ је светски позната публикација, често цитирана заједно са 12 најпознатијих и најугледнијих византолошких часописа. Да би чланак био прихваћен за објављивање у Зборнику радова Византолошког института, потребно је обезбедити две позитивне анонимне рецензије, написане према следећем формулару, у складу са уређивачком политиком часописа

Рок за предају радова је 31. август.

Радове треба припремити према следећем упутству.

Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института
уредник ЗРВИ: Љубомир Максимовић
секретар Редакције:  Предраг Коматина (predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs)
чланови Редакције:

 • Станоје Бојанин (Византолошки институт САНУ)
 • Мирјана Живојиновић (САНУ, Београд)
 • Вујадин Иванишевић (Археолошки институт, Београд)
 • Јованка Калић (САНУ, Београд)
 • Сергеј Карпов (Московски државни универзитет, Москва)
 • Предраг Коматина ( Византолошки институт САНУ)
 • Бојана Крсмановић (Византолошки институт САНУ, Београд)
 • Александар Лома (Филозоски факултет Универзитета у Београду/САНУ, Београд)
 • Љубомир Максимовић (САНУ, Београд)
 • Миодраг Марковић (Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд)
 • Љубомир Милановић (Бизантолошки институт САНУ)
 • Бојан Миљковић (Византолошки институт САНУ)
 • Срђан Пириватрић (Византолошки институт САНУ)
 • Клаудија Рап ( Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Wien)
 • Гојко Суботић (САНУ, Београд)
 • Евангелос Хрисос (Парламент Републике Грчке, Атина)
 • Дејан Џелебџић (Византолошки институт САНУ)
 • Жан-Клод Шене (Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз)
 • Петер Шрајнер (Professor Emeritus, Universität zu Köln)